Agenci

Q Securities działa również poprzez swoich agentów firmy inwestycyjnej, którzy uprawnieni są do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities następujących czynności:

 • składania wskazanym przez Q Securities potencjalnym inwestorom ofert nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities,
 • przekazywania inwestorom lub klientom (także potencjalnym), innych niż wymienionych powyżej dokumentów i informacji wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities, 
 • przyjmowania od inwestorów (także potencjalnych) oświadczeń o nabyciu lub zamiarze nabycia instrumentów finansowych oferowanych przez Q Securities i innych oświadczeń woli związanych z takim nabyciem lub jego zamiarem,
 • przyjmowania od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), innych niż wymienionych powyżej oświadczeń woli i dokumentów wskazanych Agentowi przez Q Securities, a związanych z usługami świadczonymi przez Q Securities, oraz weryfikowanie tożsamości osób składających takie dokumenty i oświadczenia woli,
 • udzielania inwestorom i klientom (także potencjalnym) informacji o usługach świadczonych przez Q Securities. 

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Agenci nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów, na rzecz których Q Securities świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Q Securities na rzecz tych osób.


Lista Agentów Q Securities:

Q Value S.A.

ul. Piękna 49
00-672 Warszawa
tel.: +48 22 598 77 00
mail: biuro@qvalue.pl
www.qvalue.pl


Capital Wealth Management sp. z o.o. sp. k.

Al. Jana Pawła II 23

(Atrium Business Centre)

00-854 Warszawa

mail: biuro@capitalwm.pl

www.capitalwm.pl


Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4

81-383 Gdynia

tel.: 884 000 655, 884 000 699

mail: info@tkf.pl

www.tkf.pl


Peak Distribute Sp. z.o.o.

ul. Prosta 51

(Prosta Office Centre)

00-838 Warszawa

tel.: 501 295 303

mail: biuro@peak-distribute.pl

www.peak-distribute.pl


Fundspace Sp. z o.o.

ul. Warecka 11a

00-034 Warszawa 


Royal Wealth Management Sp. z o.o.

ul. Obrzeżna 1A/254

02-691 Warszawa


iWealth Management Sp. z o.o. 

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

www.iwealth.pl

                 

Staford sp. z o. o. Globalnej Innowacji sp.k.

ul. Chałubińskiego 8,

00-694 Warszawa