Agenci

Q Securities działa również poprzez swoich agentów firmy inwestycyjnej, którzy uprawnieni są do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities następujących czynności:

1) pozyskiwanie Klientów lub potencjalnych Klientów zainteresowanych świadczeniem usług maklerskich, w tym informowanie o zakresie usług maklerskich świadczonych przez Q Securities lub o instrumentach finansowych będących ich przedmiotem,

2) zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich,

3) czynności związane z możliwością realizacji umów o świadczenie usług maklerskich w szczególności polegające na przyjmowaniu zleceń, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami, odbieraniu innych oświadczeń woli klienta dla firmy inwestycyjnej, udostępnianiu lub przekazywaniu klientowi informacji związanych ze świadczonymi na jego rzecz usługami maklerskimi.


W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Agenci nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów, na rzecz których Q Securities świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Q Securities na rzecz tych osób.


Lista Agentów Q Securities:

Q Value S.A.

ul. AL. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
tel.: +48 22 598 77 00
mail: biuro@qvalue.pl
www.qvalue.pl

ul. Krupnicza 16
31-123 Kraków


Capital Wealth Management sp. z o.o. sp. k.

PL. Zbawiciela 2 lok 31

00-573 Warszawa

mail: biuro@capitalwm.pl

www.capitalwm.pl


Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. I Armii Wojska Polskiego 10/B4

81-383 Gdynia

tel.: 884 000 655, 884 000 699

mail: info@tkf.pl

www.tkf.pl


Peak Distribute Sp. z.o.o.

ul.Przasnyska 6B

01-756 Warszawa


Fundspace Sp. z o.o.

ul. Warecka 11a

00-034 Warszawa 


Upper Finance Investment Sp. z o.o.

ul. Wioślarska 10/5,

00-411 Warszawa


iWealth Management Sp. z o.o. 

al. Armii Ludowej 26

00-609 Warszawa

www.iwealth.pl

ul.Podwale 83/13

50-414 Wrocław

                 

Staford sp. z o. o. Globalnej Innowacji sp.k.

ul. Dąbrowskiego 1,

00-057 Warszawa

Zajączkowski Michał Łukasz - umowa nie jest wykonywana.