Aktualności

04.05.2020

Webinar: “Obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy w domu maklerskim” już w wtorek!

LINK ZNAJDZIESZ TUTAJ: AGENDA WYDARZENIA: Czy wiesz, że ostatnia nowelizacja przepisów ustawy kodeks spółek handlowych nakłada obowiązek dematerializacji akcji i wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy? Dotyczy to wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz wymaga uchwały WZA. Dowiedz się jak prawidłowo przygotować się do tego obowiązku! Już teraz zarejestruj się na BEZPŁATNY WEBINAR: „Obowiązkowa dematerializacja akcji […]

czytaj dalej
09.01.2020

Informacja dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez GO TFI S.A.

Decyzja KNF z 17.12.2019 dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez GO TFI S.A. W dniu 19 grudnia sierpnia 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ukazał się komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2019 r. (doręczonej w dniu 19 grudnia 2019 r.) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie […]

czytaj dalej
27.11.2019

Decyzja KNF z 20.08.2019 dotycząca cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ukazał się komunikat o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez SATURN TFI S.A. (dalej: „Towarzystwo”), będącego dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Q Securities S.A. (dalej: „Depozytariusz”), tj.: RWS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; STING Fundusz inwestycyjny Zamknięty Aktywów […]

czytaj dalej
14.08.2019

Q Securities depozytariuszem dla ponad 130 funduszy inwestycyjnych!

Pragniemy poinformować, że w październiku 2018 r. dom maklerski Q Securities S.A., działając jako depozytariusz Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, przekroczył liczbę 100 FIZ-ów, dla których pełni tę funkcję. Aktualizacja: W lutym 2019 roku przekroczyliśmy liczbę 130 funduszy inwestycyjnych. Depozytariusz, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1896 ze zm.) […]

czytaj dalej