Informacje dla akcjonariuszy

Poniżej znajdują się informacje przeznaczone dla akcjonariuszy Q Securities S.A.

Statut Q Securities S.A. znajduje się pod następującym linkiem: STATUT SPÓŁKI

Sprawozdania finansowe Q Securities S.A. znajdują się pod następującym linkiem: https://qsecurities.pl/dokumenty/

Ogłoszenia dla akcjonariuszy:

 

  1. Wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji.

 

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji dostępne jest tutaj.

                   

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji dostępne jest tutaj.

          

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, wysokość kapitału zakładowego: 951.570,00 zł (opłacony w całości), NIP: 1080014541, REGON: 146488304