Informacje dla akcjonariuszy

Poniżej znajdują się informacje przeznaczone dla akcjonariuszy Q Securities S.A.

Statut Q Securities S.A. znajduje się pod następującym linkiem: STATUT SPÓŁKI

Sprawozdania finansowe Q Securities S.A. znajdują się pod następującym linkiem: https://qsecurities.pl/dokumenty/

Ogłoszenia dla akcjonariuszy:

 

  1. Wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji.

 

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji dostępne jest tutaj.

                   

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji dostępne jest tutaj.

                   

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji dostępne jest tutaj.

                   

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji dostępne jest tutaj.

                   
 
Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji dostępne jest tutaj.
 
 
 
 
 

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527, wysokość kapitału zakładowego: 951.570,00 zł (opłacony w całości), NIP: 1080014541, REGON: 146488304