Dołącz do nas

Jeśli pasjonują Cię zagadnienia rynku kapitałowego oraz z odwagą podchodzisz do nowych wyzwań, spróbuj swoich sił i stań się częścią Q Securities.

Szukamy ludzi otwartych na świat i z entuzjazmem podchodzących do życia, nie tylko absolwentów czy studentów kierunków ekonomicznych lub prawniczych, ale także innych osób wierzących, że dzięki swoim zdolnościom, swojej ambicji oraz indywidualności mogą współtworzyć z nami Q Securities.

Zgłoszenie zawierające CV prosimy przesłać na adres:

biuro@qsecurities.pl

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Praca – Q Securities“.

Prawnik/Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Opis stanowiska:

 • praca w Departamencie Prawnym domu maklerskiego oraz współpraca z innymi komórkami, w tym inspektorem nadzoru i zarządem,
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym zarządzanie obszarem związanym z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych w organizacji,
 • współpraca z doświadczonymi adwokatami i radca prawnymi,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z działalnością Spółki, w tym działalnością maklerską i depozytariusza funduszy inwestycyjnych,
 • współpraca z organami nadzoru finansowego oraz innymi organami administracji publicznej,
 • analiza przepisów prawnych dotyczących działalności domu maklerskiego,
 • przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, w tym regulaminów i procedur,
 • obsługa prawna organów statutowych spółki (zarządu, rady nadzorczej, WZA)
 • tworzenie i opiniowanie umów.

Księgowy / Specjalista ds. Obsługi Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

Q Securities, jako depozytariusz funduszu inwestycyjnego odpowiedzialny jest w szczególności za przechowywanie aktywów funduszu oraz prowadzenie ich rejestru, a także za zapewnienie właściwego monitorowania przepływów środków pieniężnych funduszu. Depozytariusz pełni także funkcje kontrolne względem funduszy (m.in. kontrola zgodności zawieranych transakcji z dokumentami założycielskimi funduszy oraz weryfikacja pozostałych operacji dokonywanych przez fundusze).

 

Zakres obowiązków:

 • analiza dokumentacji transakcyjno-operacyjnej oraz ewidencja księgowa operacji funduszy inwestycyjnych;
 • kontrola zgodności działania funduszy z przepisami prawa oraz ich statutami;
 • weryfikacja wyceny aktywów funduszy, ustalania zobowiązań oraz poprawności obliczania wartości aktywów netto (WAN) i wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny (WAN/CI);
 • weryfikacja terminowości rozliczania umów zawieranych przez fundusze oraz monitoring ich cash-flow;
 • kontrola rozliczeń funduszu z uczestnikami;