Dołącz do nas

Jeśli pasjonują Cię zagadnienia rynku kapitałowego oraz z odwagą podchodzisz do nowych wyzwań, spróbuj swoich sił i stań się częścią Q Securities.

Szukamy ludzi otwartych na świat i z entuzjazmem podchodzących do życia, nie tylko absolwentów czy studentów kierunków ekonomicznych lub prawniczych, ale także innych osób wierzących, że dzięki swoim zdolnościom, swojej ambicji oraz indywidualności mogą współtworzyć z nami Q Securities.

Zgłoszenie zawierające CV prosimy przesłać na adres:

biuro@qsecurities.com

W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Praca – Q Securities“.

Księgowy / Specjalista ds. Obsługi Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych

Q Securities, jako depozytariusz funduszu inwestycyjnego odpowiedzialny jest w szczególności za przechowywanie aktywów funduszu oraz prowadzenie ich rejestru, a także za zapewnienie właściwego monitorowania przepływów środków pieniężnych funduszu. Depozytariusz pełni także funkcje kontrolne względem funduszy (m.in. kontrola zgodności zawieranych transakcji z dokumentami założycielskimi funduszy oraz weryfikacja pozostałych operacji dokonywanych przez fundusze).

 

Zakres obowiązków:

  • analiza dokumentacji transakcyjno-operacyjnej oraz ewidencja księgowa operacji funduszy inwestycyjnych;
  • kontrola zgodności działania funduszy z przepisami prawa oraz ich statutami;
  • weryfikacja wyceny aktywów funduszy, ustalania zobowiązań oraz poprawności obliczania wartości aktywów netto (WAN) i wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny (WAN/CI);
  • weryfikacja terminowości rozliczania umów zawieranych przez fundusze oraz monitoring ich cash-flow;
  • kontrola rozliczeń funduszu z uczestnikami;