News

17.11.2020

Q Securities ze zgodą na świadczenie usługi depozytariusza w Luksemburgu

Q Securities zostało pierwszą firmą inwestycyjną, która w Luksemburgu otrzymała zgodę na świadczenie usługi depozytariusza dla alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AIF – alternative investment fund).

Ponad rok temu w Q Securities rozpoczęliśmy prace koncepcyjne nad możliwością otworzenia oddziału w Luksemburgu, a następnie świadczenia tam usługi depozytariusza. W pierwszej kolejności wystąpiliśmy do KNF-u z wnioskiem o pozwolenie rozpoczęcia działalności w Luksemburgu. Po otrzymaniu tej zgody na początku roku złożyliśmy do Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF – luksemburski odpowiednik KNF) wniosek o zgodę na oddział w Luksemburgu.

O zgodzie na otworzenie oddziału pisaliśmy tutaj.

W piątek 13 listopada 2020 r. otrzymaliśmy zgodę na świadczenie usługi depozytariusza alternatywnych funduszy inwestycyjnych w Luksemburgu. Jesteśmy pierwszą firmą inwestycyjną na świecie, która została depozytariuszem w Luksemburgu.