Oferta publiczna akcji SFD S.A.

08.06.2021 – 24.06.2021

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem,  w tym utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegóły oferty
EmitentSFD S.A.
Termin Oferty8 czerwca – 23 czerwca 2021 r.
Wartość emisji bruttodo 11.124.000,00 zł
Liczba akcjido 1.854.000 akcji serii G
Cena emisyjnaZostanie ustalona za podstawie procesu book-buildingu
Cena maksymalna6,00 zł
Minimalny zapis50.000,00 zł
Zapisy na akcjeQ Securities S.A.
Szczegóły oferty
EmitentSFD S.A.
Termin zapisów8 czerwca – 23 czerwca 2021 r.
Wartość emisji bruttodo 11.124.000,00 zł
Liczba akcjido 1.854.000 akcji serii G
Cena emisyjnaZostanie ustalona za podstawie procesu book-buildingu
Cena maksymalna6,00 zł
Minimalny zapis50.000,00 zł
Zapisy na akcjeQ Securities S.A.

Harmonogram emisji

8 czerwca 2021

Publikacja Memorandum

8 czerwca 2021

17 – 18 czerwca 2021

Budowa księgi popytu

(book-building)

17 – 18 czerwca 2021

18 czerwca 2021

Ustalenie Ceny Emisyjnej

18 czerwca 2021

21 czerwca 2021

Złożenie inwestorom zaproszenia do złożenia zapisów na akcje serii G

21 czerwca 2021

22 – 23 czerwca 2021

Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów

22 – 23 czerwca 2021

24 czerwca 2021

Przydział Akcji Oferowanych

24 czerwca 2021

24 czerwca 2021

Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

24 czerwca 2021

O emitencie

SFD S.A. jest wiodącym producentem i dostawcą suplementów diety i odżywek dla osób uprawiających sport, rozwija sprzedaż żywności dietetycznej oraz sprzedaż witamin i suplementów do aptek.

Spółka posiada największy w Polsce sklep internetowy z suplementami i odżywkami, 11 stacjonarnych sklepów własnych, 67 sklepów franczyzowych oraz jest właścicielem takich marek jak ALLNUTRITION czy SFD NUTRITION. SFD współpracuje z partnerami polskimi i zagranicznymi w zakresie dostaw i produkcji odżywek i suplementów diety, żywności dietetycznej oraz akcesoriów sportowych. Spółka ma 8 000 produktów w swojej ofercie. Dostawcami Spółki jest ponad 100 wyselekcjonowanych producentów z całego świata. SFD S.A. współpracuje także z producentami odżywek, suplementów diety i akcesoriów sportowych zlecając produkcję ok. 40 wyspecjalizowanym w danych produktach podwykonawcom. SFD S.A. posiada własne zaplecze magazynowo-handlowe w Opolu, które jest systematycznie powiększane wraz z rozwojem Spółki.

Sprzedaż produktów prowadzona jest przez portale internetowe. W 2020 r. udział sprzedaży spółki w kanałach e-commerce wzrósł do 72%.  Jednocześnie spółka rozwija sieć sklepów własnych i sklepy franczyzowe w Polsce, utrzymując obecnie średnie tempo otwierania 1 sklepu tygodniowo. SFD S.A. rozpoczęła także sprzedaż na rynku czeskim, który jest pierwszym rynkiem zagranicznym, na którym Spółka rozpoczęła sprzedaż za pośrednictwem własnej platformy e-commerce z dostawami z magazynu w Opolu. Spółka rozważa obecnie ekspansję na kolejne rynki geograficzne w tej formule.

Akcjonariat

Udział w kapitale zakładowym 

79,59%

Mateusz Dominik Pazdan

20,41%

Pozostali

Udział w ogólnej liczbie głosów

85,58%

Mateusz Dominik Pazdan

14,42%

Pozostali

Akcjonariat

Udział w kapitale zakładowym 

79,59%

Mateusz Dominik Pazdan

20,41%

Pozostali

Udział w ogólnej liczbie głosów

85,58%

Mateusz Dominik Pazdan

14,42%

Pozostali

Cele emisyjne

Pozyskane w wyniku emisji akcji środki Spółka wykorzysta na cele inwestycyjne zgodnie z realizowaną strategią rozwoju. W szczególności pozyskane środki z emisji Akcji Serii G zostaną przeznaczone na:

1

80% środków przeznaczone zostanie na zakup gruntu na potrzeby rozbudowy bazy logistyczno-magazynowej.
2

20% środków zostanie przeznaczone na działalność operacyjną związaną z rozwojem działalności, w tym głównie potrzeby rozwojowe spółki związane z rosnącą potrzebą tworzenia nowych produktów.

Chcesz wziąć udział w emisji?

Co trzeba zrobić, żeby złożyć zapis na akcje? Jeśli masz już umowę z Q Securities S.A. o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania – postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Informacja

Wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Jeśli jeszcze nie masz umowy – przejdź tu , a po jej podpisaniu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

*Zastrzegamy, że instrukcja ma charakter wyłącznie pomocniczy, a wszelkie wymagane informacje dotyczące Oferty zawarte są w Memorandum Informacyjnym.
1

Wydrukuj formularz deklaracji zainteresowania nabyciem, wypełnij i i podpisz własnoręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Możesz to zrobić też za pośrednictwem pełnomocnika.
2

Prześlij 1 oryginał Deklaracji do Q Securities S.A. (adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa) oraz skan na adres: broker@qsecurities.com
najpóźniej do godz. 12:00 w dniu 18 czerwca 2021 r.
3

Emitent decyzję cenie emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych
4

Emitent, za pośrednictwem Oferującego skieruje do wybranych Inwestorów Zaproszenie do złożenia zapisów na Akcje Oferowane wraz z Formularzem Zapisu
5

Wydrukuj Formularz Zapisu w 3 egzemplarzach, wypełnij i podpisz własnoręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możesz to zrobić też za pośrednictwem pełnomocnika. Pamiętaj, żeby czytelnie uzupełnić wszystkie wymagane pola i opłacić zapis z własnego rachunku.
6

Prześlij wszystkie 3 oryginały Formularza do Q Securities S.A. (adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa) oraz skan na adres: broker@qsecurities.com najpóźniej do godz. 16:00 w dniu 23 czerwca 2021 r. Dostaniesz od nas jeden egzemplarz z potwierdzeniem.
7

Dokonaj wpłaty na Akcje Oferowane kwocie wskazanej w otrzymanym zaproszeniu do złożenia zapisu (kwota ta stanowi iloczyn liczby Akcji proponowanych do nabycia i ceny emisyjnej Akcji Oferowanych) najpóźniej do godz. 16:00 w dniu 23 czerwca.

Do zakończenia zapisów pozostało