Oferta publiczna akcji SimulaMaker S.A.

Zapisy: 31.05.2021 – 28.06.2021

Inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem,  w tym utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegóły oferty
EmitentSimulaMaker S.A.
Termin zapisów31 maja – 28 czerwca 2021 r.
Wartość emisji bruttodo 1.376.508,00 zł
Liczba akcjido 56.184 akcji serii C
Cena emisyjna24,50 zl
Minimalny zapis1.000 szt. Akcji / 24.500,00 zł
Zapisy na akcjeQ Securities S.A.
Szczegóły oferty
EmitentSimulaMaker S.A.
Termin zapisów31 maja – 28 czerwca 2021 r.
Wartość emisji bruttodo 1.376.508,00 zł
Liczba akcjido 56.184 akcji serii C
Cena emisyjna24,50 zl
Minimalny zapis1.000 szt. Akcji / 24.500,00 zł
Zapisy na akcjeQ Securities S.A.

Harmonogram emisji

31 maja 2021

Publikacja Dokumentu Ofertowego

31 maja 2021

31 maja 2021 – 28 czerwca 2021

Przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów

31 maja 2021 – 28 czerwca 2021

29 czerwca 2021

Przydział Akcji Oferowanych

29 czerwca 2021

nie później niż 30 czerwca 2021

Podanie wyników Oferty

nie później niż 30 czerwca 2021

nie później niż 6 lipca 2021

Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot

nie później niż 6 lipca 2021

Kluczowe projekty studia

Akcjonariat

65%

Playway S.A.

27 %

Maksym Vysochanskyy

8 %

Pozostali akcjonariusze

Cele emisyjne

Emitent planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji na trzy cele:

1

Sfinansowanie nakładów na produkcję gier (rozpoczętych i nowych)
2

Sfinansowanie preprodukcji nowych gier
3

Sfinansowanie kosztów marketingowych związanych z promocją gier

Chcesz wziąć udział w emisji?

Co trzeba zrobić, żeby złożyć zapis na akcje? Jeśli masz już umowę z Q Securities S.A. o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania – postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Informacja

Wziąć udział w Ofercie Akcji Oferowanych oraz składać Zapisy na Akcje Oferowane mogą inwestorzy, którzy zawarli z Q Securities S.A. Umowę o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz ich wykonywania.

Jeśli jeszcze nie masz umowy – przejdź tu , a po jej podpisaniu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

*Zastrzegamy, że instrukcja ma charakter wyłącznie pomocniczy, a wszelkie wymagane informacje dotyczące Oferty zawarte są w Dokumencie Ofertowym.
1

Wydrukuj Formularz Zapisu w 3 egzemplarzach, wypełnij i podpisz własnoręcznie albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możesz to zrobić też za pośrednictwem pełnomocnika. Pamiętaj, żeby czytelnie uzupełnić wszystkie wymagane pola i opłacić zapis z własnego rachunku.
2

Prześlij wszystkie 3 oryginały Formularza do Q Securities S.A. (adres: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa) oraz skan na adres: broker@qsecurities.com najpóźniej do godz. 16:00 w dniu 28 czerwca 2021 r. Dostaniesz od nas jeden egzemplarz z potwierdzeniem.
3

Jeśli masz pytania – zapraszamy do kontaktu pod adresem: broker@qsecurities.com

Do zakończenia zapisów pozostało

  

Kontakt

Adres

Q Securities S.A.
ul. Marszałkowska 142,
00-061 Warszawa