Instrukcja zawierania umowy PPZ

Jeżeli nie jesteś jeszcze klientem Q Securities S.A. postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

  1. 1. Zapoznaj się ze wzorem umowy PPZ dostępnym tutaj. Wypełnij go i wyślij na adres mailowy broker@qsecurities.com.
  1. 2. Nasz pracownik skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji Twojej tożsamości, przeprowadzenia ocen odpowiedniości i grup docelowych na podstawie ankiet MIFID i dokończenia procesu podpisania umowy PPZ.
  1. Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny będziesz mógł go wykorzystać do zawarcia umowy PPZ.
  1. 3. Zapoznaj się z poniższymi dokumentami, przed zawarciem umowy na świadczenie usług maklerskich:
    a) Pakiet informacyjny MIFID II
    b) Regulamin świadczenia przez Q Securities S.A. usług maklerskich
    c) Tabela opłat i prowizji