Czym się zajmujemy?

Inwestycje

Q Securities dokonała selekcji istniejących na polskim rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ), zarządzanych przez renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w wyniku której wprowadziliśmy do oferty wyłącznie wybrane fundusze, spełniające kryteria stawiane przez naszych maklerów papierów wartościowych, w tym co do polityki inwestycyjnej, wyników historycznych, wartości aktywów, płynności, jak też oceny zespołu zarządzającego.

150

funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

60 mld

PLN aktywów funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

990 mln

PLN zainwestowanych w fundusze inwestycyjne

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Dlaczego FIZ?

W odróżnieniu od funduszy otwartych, fundusze inwestycyjne zamknięte stwarzają znacząco większe możliwości inwestycyjne, pozwalając zarządzającym podejmować bardziej elastyczne decyzje inwestycyjne. Jednocześnie certyfikaty tych funduszy można nabywać wyłącznie w okresach subskrypcji, a umarzać w okresach wykupu. W konsekwencji fundusze te są produktami dla osób, które posiadają znaczne nadwyżki finansowe, oczekują ponadprzeciętnych zysków, akceptują podwyższony poziom ryzyka oraz akceptują ograniczoną płynność.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub jesteś zainteresowany inwestycją – umów się na niezobowiązujące spotkanie z naszym maklerem lub skontaktuj się z nami pod nr tel.:

+48 22 417 44 00.