Czym się zajmujemy?

Pozyskiwanie kapitału

Q Securities specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorstw, zarówno celem finansowania ich bieżącej działalności, jak i określonego projektu. Dzięki rozległym kontaktom w środowisku inwestorów instytucjonalnych oraz zamożnych inwestorów indywidualnych, jesteśmy w stanie pozyskać inwestorów pasywnych oraz aktywnych, w tym inwestora strategicznego. Nasz doświadczenie obejmuje emisje obligacji za łączną kwotę niemal 1 mld złotych. Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą rynku obligacji Catalyst oraz rynku akcji NewConnect.

 

150

funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

60 mld

PLN aktywów funduszy inwestycyjnych dla których pełnimy funkcję depozytariusza

990 mln

PLN zainwestowanych w fundusze inwestycyjne

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Najważniejsze punkty dotyczące usługi

 • kompleksowa analiza potrzeb klienta oraz dobór optymalnych warunków i strategii finansowania,
 • doradztwo w zakresie decyzji o upublicznieniu spółki w ramach rynku regulowanego GPW lub alternatywnego systemu obrotu NewConnect, jak też w przedmiocie wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst,
 • całościowa organizacja i przeprowadzanie procesów emisji obligacji i akcji, zarówno w ramach ofert prywatnych, jak publicznych (IPO, SPO), skierowanych do inwestorów instytucjonalnych lub detalicznych,
 • opracowywanie profesjonalnej dokumentacji emisyjnej, w szczególności części finansowej, analitycznej i marketingowej (prospekty i memoranda emisyjne, dokumenty informacyjne, warunki emisji, prezentacje analityczne i marketingowe etc.),
 • organizacja roadshow i procesów bookbuilding-u oraz prowadzenie rozmów z inwestorami instytucjonalnymi i kluczowymi inwestorami indywidualnymi,
 • organizacja konsorcjum dystrybucyjnego z udziałem innych instytucji finansowych,
 • silna i stale rozrastająca się własna baza inwestorów indywidualnych,
 • aktywne uczestnictwo w kontaktach z KNF, GPW i KDPW,
 • prowadzenie elektronicznej ewidencji obligacji oraz deponowanie dokumentów papierów wartościowych (akcji, obligacji) na potrzeby ich dematerializacji w KDPW,
 • wsparcie we wszystkich aspektach związanych z procesem emisyjnym, w tym ustanowieniem zabezpieczeń, wyceną aktywów czy akcją marketingową,
 • możliwość pozyskania finansowania dla projektów typu start-up, przy udziale funduszy inwestycyjnych i funduszy venture capital,
 • Autoryzowany Doradca rynku obligacji Catalyst i rynku akcji NewConnect,
 • doświadczony i kompetentny zespół, składający się z licencjonowanych doradców inwestycyjnych i maklerów papierów wartościowych, posiadających również uprawnienia Chartered Financial Analyst (CFA).

.