News

08.02.2021

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji NOVAVIS GROUP S.A.

Q Securities S.A. informuje o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novavis Group S.A.

HARMONOGRAM WEZWANIA:

Spółka
NOVAVIS GROUP S.A.
Cena Wezwania
1,84 zł za jedną Akcję
Liczba Akcji do nabycia
10 088 sztuk
Termin ogłoszenia Wezwania
8 lutego 2021 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje
1 marca 2021 r.
Termin Zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje
15 marca 2021 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW
18 marca 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji
22 marca 2021 r.
Podmiot Wzywający
MARSHALL NORDIC LIMITED
Podmiot pośredniczący w Wezwaniu
Q Securities S.A.

Treść Wezwania na sprzedaż akcji spółki Novavis Group S.A.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wezwanie: Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Novavis Group S.A.
  2. Procedura: Procedura wezwanie na sprzedaż akcji Novavis Group S.A.
  3. Załącznik 1: Załącznik Nr 1_Wzór zapisu na sprzedaż Akcji_Novavis_Group
  4. Załącznik 2: Załącznik Nr 2_Zlecenie Sprzedaży Akcji_Novavis_Group
  5. Załącznik 3: Załącznik Nr 3_Wzór dyspozycji blokady_Novavis_Group
  6. Załącznik 4.1: Załącznik Nr 4_1_Wzór pełnomocnictwa_Novavis_Group
  7. Załącznik 4.2: Załącznik Nr 4_2_Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika_Novavis_Group
  8. Załącznik 5: Załącznik Nr 5_Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika_Novavis_Group