News

08.02.2021

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji NOVAVIS GROUP S.A.

Q Securities S.A. informuje o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Novavis Group S.A.

HARMONOGRAM WEZWANIA:

SpółkaNOVAVIS GROUP S.A.
Cena Wezwania1,84 zł za jedną Akcję
Liczba Akcji do nabycia10 088 sztuk
Termin ogłoszenia Wezwania8 lutego 2021 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje1 marca 2021 r.
Termin Zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje15 marca 2021 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW18 marca 2021 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji22 marca 2021 r.
Podmiot WzywającyMARSHALL NORDIC LIMITED
Podmiot pośredniczący w WezwaniuQ Securities S.A.

Treść Wezwania na sprzedaż akcji spółki Novavis Group S.A.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wezwanie: Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Novavis Group S.A.
  2. Procedura: Procedura wezwanie na sprzedaż akcji Novavis Group S.A.
  3. Załącznik 1: Załącznik Nr 1_Wzór zapisu na sprzedaż Akcji_Novavis_Group
  4. Załącznik 2: Załącznik Nr 2_Zlecenie Sprzedaży Akcji_Novavis_Group
  5. Załącznik 3: Załącznik Nr 3_Wzór dyspozycji blokady_Novavis_Group
  6. Załącznik 4.1: Załącznik Nr 4_1_Wzór pełnomocnictwa_Novavis_Group
  7. Załącznik 4.2: Załącznik Nr 4_2_Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika_Novavis_Group
  8. Załącznik 5: Załącznik Nr 5_Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku powiernika_Novavis_Group